Hur fungerar bloddonation?

Bloddonationer är vanligtvis enligt följande:

  1. Registrering: Ett officiellt personligt dokument krävs (identitetskort, pass, körkort eller blodgivarmottagning). Att svara är då ett frågeformulär för hälsohistoria.
  2. Medicinsk undersökning: Ett personligt samråd med läkaren och en kort hälsokontroll där blodtryck och puls mäts.
  3. Hemoglobinkontroll: Blodfärgsnivån och kroppstemperaturen är bestämda för att ge information om din förmåga att donera.
  4. Blodkollektion: Under den ungefär tio minuters bloduppsamlingen rinner en halv liter blod i den applicerade blodpåsen.
  5. Blood donor pass: En första givare kommer att lära sig hans blodtyp och blodtypsegenskaper om han får ett blodgivare och olycksassistanscertifikat. Det tar ungefär tre veckor.

Vad personligen ger mig bloddonation?

  • Den stolta känslan av att ha hjälpt en person i en svår livssituation.
  • En egen hälsokontroll, eftersom blodet undersöks med varje donation för sjukdomar.
  • Fri bestämning av egen blodtyp.
  • En accelererad regenerering av blodkomponenter (med regelbunden bloddonation) hjälper till att övervinna skador eller sjukdomar snabbare.

Ytterligare information och datum för bloddonationer kan erhållas genom att ringa gratis DRK Infoline 0800/1194911.

Dela med vänner

Lämna din kommentar