Ki sa ki H7N9?

Viris H7N9 la se youn nan viris grip ki rive sitou nan zwazo poul. Pou moun, viris sa yo anjeneral pa danjere. Sepandan, mitasyon ka lakòz moun vin enfekte ak viris la. Avèk yo, viris la H7N9 ka lakòz nemoni grav, ki ka fatal. Pou la pwemye fwa nan 2013, ka H7N9 viris yo te rapòte nan Lachin ak Taiwan.

Ki sa ki grip zwazo a?

Grip la zwazo tèm se yon tèm relijye pou yon maladi viral ki afekte zwazo. Anplis de sa nan poul ak kodenn, pou egzanp, kawotchou sovaj kapab enfekte tou. Viris la transmèt atravè lè a oswa atravè faeces yo nan bèt yo.

Maladi a lakòz pa viris sèten ki fè pati grip la Yon gwoup viris. Byen koni viris grip avyè yo se, pou egzanp, grip la Yon viris H5N1 ak grip la Yon viris H7N9. Non chak viris depann de estrikti sifas li yo. Pou moun, viris grip zwazo yo anjeneral san danje.

Moun ka enfekte tou

Sepandan, viris jenetikman modifye ka lakòz moun yo vin enfekte ak grip zwazo. Transmisyon anjeneral pran plas nan kontak dirèk ak yon bèt ki enfekte. Tankou yon mitasyon ki te fèt nan aktyèl viris grip la viris H7N9.

Si viris la ap kontinye mitye, yon nouvo patojèn ka sòti ki ka transmèt dirèkteman de moun a yon moun. Sa ka rive, pou egzanp, si viris H7N9 la konbine avèk yon viris grip konvansyonèl. Yon transmisyon moun-a-imen ka deklanche yon pandemi grip la.

Avyon grip 2013: viris H7N9

Te viris la H7N9 premye detekte nan imen nan 2013. Premye ka yo nan maladi nan peyi Lachin te vin li te ye nan mwa fevriye, e pli vit apre sa moun yo te tou afekte nan Taiwan. Yo kwè ke moun ki afekte nan kontak dirèk ak bèt volay yo te enfekte ak grip zwazo.

Selon KI MOUN KI, transmisyon viris H7N9 ki soti nan bèt volay imen se pi fasil pase ak lòt viris grip zwazo. Kòm yon rezilta, viris la klase pa KI MOUN KI an kòm patikilyèman danjere.

Kontajye ak H7N9

Anjeneral, viris grip avyè yo kapab transmèt sèlman nan moun ki kontak sere avèk bèt ki malad la. Kontagyon se posib, pou egzanp, lè viris yo respire nan poupou oswa sekresyon manbràn mikez oswa te an kontak avèk bouch sal oswa nen. Epitou pa vizite yon mache bèt volay se yon contagion posib.

Kit gen lòt opsyon contagion nan viris H7N9 la, se toujou klè. Premye ka pandan se tan endike ke yon transmisyon soti nan moun a moun se posib. Anplis de sa, sèten viris grip zwazo yo ka enfekte lè yo kontakte avèk ze oswa vyann bèt volay kri soti nan bèt ki enfekte.

maladi

Pou zwazo, viris H7N9 an san danje, paske yo gen sentòm ti kras oswa ki pa gen okenn maladi. Sa a fè kontni an nan viris la patikilyèman difisil: San yo pa sentòm li se pa fasil yo wè ki bèt yo ki enfekte ak ki pa yo.

Nan imen, viris grip zwazo a anjeneral kòmanse ak sentòm grip tipik tankou lafyèv, tèt ak kò doulè, fatig ak tous aparan. Anplis de sa, dyare ak vomisman ka rive. Anplis de sa, viris la H7N9 ka mennen nan nemoni grav ak detrès grav respiratwa. Maladi a ka fatal nan ka ki grav.

Sepandan, se pa tout moun ki enfekte avèk viris H7N9 ki gen plis chans pou yo fè eksperyans sentòm maladi. Soti nan Lachin omwen ka a nan yon ti gason enfekte ak viris la li te ye, ki te montre pa gen okenn sentòm maladi.

Grip avyè: vaksen ka pwoteje

Yon vaksen espesyal te kapab bay pwoteksyon san danje kont viris H7N9. Sepandan, rechèch kounye a ap fèt sou yon vaksen apwopriye. Se entwodiksyon de vaksen an tou planifye sèlman nan evènman an ke viris la gaye plis pase kounye a espere.

Kounye a disponib medikaman grip la sanble pou ede kont viris H7N9. Si viris la ap kontinye chanje, li posib tou pou dwòg sa yo pa efikas ankò.

Kouman pwoteje tèt ou kont grip zwazo

Nan Almay, ou pa bezwen enkyete sou enfekte ak viris H7N9 la kounye a. Kounye a pa gen okenn ka li te ye nan Almay oswa Ewòp. Men, li pa fè mal yo swiv mezi pwoteksyon jeneral. Nan ka dout ou ka pwoteje tèt ou pa sèlman soti nan grip zwazo, men tou soti nan lòt enfeksyon.

Li enpòtan anpil pou ou konfòme avèk règ ijyèn ki byen koni. Lave men ou regilyèman pou omwen 30 segonn epi ou pa manyen figi ou avèk men ou. Epitou evite kontak ak moun ki enfekte.

Lè wap jete zwazo yo (pa egzanp, lè yo retire poupou yo nan fenèt machin), li rekòmande pou mete gan. Jete twal la te itilize lè sa a pi byen lwen. Epitou, asire w ke ou trete ze ak vyann bèt volay ijyenik ak manje jis byen. Nan fason sa a, ou pa ka sèlman evite grip zwazo nan ka ijans, men tou anpeche lòt enfeksyon tankou enfeksyon Salmonella.

Pataje ak zanmi

Kite kòmantè ou