När antibiotikumet klindamycin hjälper

Clindamycin är ett antibiotikum som skyddar mot en stor grupp bakterier. Även om det inte dödar bakterierna direkt, förhindrar det bakterierna att multiplicera i händelse av en sjukdom. Detta antibiotikum är särskilt populärt bland bakterier som inte behöver syre som mat. Det hjälper också bra med beninfektioner. Detta beror på att clindamycin lätt blir till fett och benmärgen består till stor del av fett. En annan användning av clindamycin är användningen på huden i akne vulgaris, särskilt hos ungdomar.

Former av clindamycin

Detta antibiotikum har fördelen att det inte bara kan tas oralt via blodet utan även okomplicerat. Det är nästan 100 procent från magen till blodet. Vanligtvis består dosen av fyra kvitton per dag.

Clindamycin kan administreras som en juice, som en sönderdelande granulat, som en tablett eller som en kapsel. Dessutom är den tillgänglig som en aktuell substans för applicering på huden i form av gel eller lösning. Detta hjälper särskilt med akne.

Dosering av den aktiva beståndsdelen

De flesta clindamycin bryts ned via levern och utsöndras huvudsakligen av njurarna. Patienter med svårt nedsatt lever- eller njurfunktion bör därför justera doseringen och ta en mindre dos av medicinering, beroende på det enskilda fallet.

Den individuella dosen måste diskuteras med den behandlande läkaren och apotekaren.

Tips för att ta

Clindamycinkapslarna ska alltid tas med tillräcklig vätska för att förhindra esofageal inflammation.

Clindamycingelen för applicering på huden bör endast användas från 12 års ålder. Det rekommenderas vanligtvis inte för irriterad eller torr hud, purulenta fläckar, hudutslag eller hudcancer.

Vad är effekten av clindamycin?

Clindamycin kan i allmänhet hjälpa till med infektioner av:

  • Hud och mjukvävnad (akne)
  • Ben och leder (osteomyelit: benmärgsinflammation)
  • Tand och käke
  • Öron, näsa och halsområde
  • Kvinnliga könsorgan
  • luftvägarna

Dessutom är clindamycin ett viktigt antibiotikum för patienter som har allergi mot penicillin (det vanligaste antibiotikumet) och andra relaterade antibiotika. Det kan till exempel hjälpa till mot streptokocker, de orsakande agenterna av purulent tonsillit.

Biverkningar av clindamycin

Clindamycin tillhör antibiotika, som kan ha en stark inverkan på tarmens naturliga kolonisering, den så kallade tarmfloran. Därför uppstår biverkningar ofta vid behandling med clindamycin. Dessa inkluderar gastrointestinala klagomål som buksmärta, illamående, kräkningar och diarré.

I vissa fall kan antibiotikan orsaka utslag allergi eller allergisk chock. Därför måste patienter med allergihistoria vara särskilt försiktiga. Dessutom kan den preventiv effekten av orala preventivmedel av clindamycin vara begränsad.

Pseudomembranös kolit som en bieffekt

I värsta fall kan pseudomembranös kolit vara en bieffekt av att ta clindamycin. Pseudomembranös kolit är ibland en livshotande tarminflammation orsakad av bakterien Clostridium difficile.

Detta kan kolonisera tarmarna om den naturliga tarmfloran är skadad. Detta kan i sin tur vara i form av feber, allvarlig buksmärta och diarré.

Kontraindikationer för clindamycin

Absoluta kontraindikationer mot användningen av clindamycin är överkänslighet mot läkemedlet. Dessutom är inflammatoriska tarmsjukdomar, såsom ulcerös kolit, kontraindikationer på grund av de nämnda biverkningarna.

Dessutom kan clindamycin öka effekten av muskelavslappnande medel under operationen, och försiktighet bör utövas vid operation och i allmänhet hos patienter med Parkinsons eller myasthenia gravis (och andra neuromuskulära transmissionssjukdomar).

Används under graviditet?

Eftersom det endast finns några studieresultat om användningen av clindamycin under graviditeten rekommenderas inte antibiotikabehandling med clindamycin under graviditeten. På samma sätt under amning, då clindamycin passerar in i bröstmjölk. I enskilda fall borde en risk / nyttoanalys utföras individuellt med den behandlande läkaren.

Dela med vänner

Lämna din kommentar