Tatueringar och permanent smink: Ej utan risk

Nästan en av tio tyskar bär en tatuering, enligt en undersökning som utförs av ett stort tyskt valinstitut. Också antalet personer med en så kallad permanent smink som ersättning för smink endast i vissa områden av ansiktet, huden är färgad, ökar. Som en försiktighetsåtgärd påpekar BfR (federal institut för riskbedömning) att bärare av tatueringar kan under vissa omständigheter utgöra en hälsorisk som för närvarande endast kan beräknas i begränsad utsträckning vetenskapligt. Vid tatuering och applicering av permanent smink införs färgpigment i mellanskiktet (dermis) med hjälp av nålspinnar. Därifrån kan de också nå djupare skikt av huden, varifrån de kan fördelas och omvandlas via blodbanan i kroppen.

Riskallergi

Svåra allergiska hudreaktioner och inflammation är, enligt rapporter från tyska hudläkare, de vanligaste biverkningarna av en tatuering. Allergiska reaktioner är i de flesta fall hänförda till ämnet para-fenylendiamin (PPD). Den används i henna för att mörkna och blir så när man gör svarta henna tatueringar på eller i huden. PPD kan utlösa svåra dermatoser. Personer som en gång är sensibiliserade för PPD kan uppleva livslånga allergiska reaktioner på substansen eller till färger av liknande kemisk struktur. Metallinnehållande komponenter i färgblandningarna kan också utlösa allergier.

Andra faror

Ytterligare riskkällor är föroreningar i färgblandningarna samt vissa azofärgämnen som kan delas upp i cancerframkallande aromatiska aminer. Sådana azofärgämnen utgör också en fara i avlägsnandet av tatueringar med hjälp av laserteknik. De kan eventuellt delas av laserstrålar i cancerframkallande aminer, vilka sedan fördelas över hela kroppen via blodbanan. Andra möjliga konsekvenser av tatuering avlägsnande är ärr, pigmentering av huden och inflammation.

Använda färger testas inte för detta ändamål

BfR påpekar uttryckligen för konsumenterna, och särskilt föräldrar till ungdomar och barn, riskerna i samband med tatuering och permanent smink. Till skillnad från färgämnen som används i kosmetiska hudvårdsprodukter såsom rodnad, ögonskuggor eller ögonlinser, har färgerna som används för tatuering och permanent smink inte testats för deras hälsoeffekter. Hittills är inget känt om långtidseffekterna av dessa främmande ämnen i kroppen, även om de vanligtvis förblir där för en livstid. Medan kosmetiska produkter som appliceras på huden regleras av den tyska lagen om livsmedels- och råvaror, det europeiska kosmetikdirektivet och tyska kosmetikförordningen, är tatueringsfärger för närvarande inte föremål för någon jämförbar lagstiftning. Det finns inga lagbestämmelser om renhet, kvalitet och testning av hälso- och sjukvårdssäkerheten hos tatueringsfärger. Tatueringar och permanent smink liknar sminken av smycken i kroppen och därmed kosmetiska ändamål. Men eftersom färgerna injiceras i huden under tatuering, är de inte kosmetiska produkter i den mening som gäller den giltiga juridiska definitionen.

rekommendation

BfR rekommenderar därför att du endast använder färgämnen för tatueringar och permanent smink till en lagbestämmelse som uppfyller kraven i det europeiska kosmetikdirektivet och den tyska kosmetikförordningen och som har testats och godkänts för användning i kosmetiska produkter. Detta säkerställer emellertid inte att inga oönskade reaktioner kan uppstå. BfR uppmanar läkarmottagningen att rapportera till BfR-hälsoproblem som eventuellt orsakas av tatueringsfärger.

Dela med vänner

Lämna din kommentar