stralingsbescherming

In de pionierende dagen van röntgengeneeskunde moesten patiënten hun cassettes in eigen handen nemen, dus vandaag profiteren patiënten van een aanzienlijk lagere stralingsdosis met de hoogste beeldkwaliteit, snellere behandeling en kortere wachttijden. Innovaties op het gebied van medische technologie en het gebruik van informatietechnologie leveren hier een beslissende bijdrage aan. Dat radioactieve straling zeer gevaarlijk is voor mensen, is onomstreden.

Stralingsbescherming in de geneeskunde

Er is echter nog steeds geen consensus over welke dosering en in welke doses binnen welke tijd als schadelijke stralen voor mensen. Aangezien de toegepaste stralingsdoses in de stralingsgeneeskunde gewoonlijk zeer klein zijn, maar potentieel schadelijk voor de patiënt en de gebruiker, wordt de nadruk vooral gelegd op stralingsbescherming.

In principe zijn weefsels radicaler, hoe minder gedifferentieerd ze zijn en hoe vaker hun cellen delen. Afhankelijk van de afname van hun gevoeligheid voor straling, resulteert de volgende sequentie in de stralingsgevoeligheid van afzonderlijke weefsels: embryo - lymfatische organen - beenmerg - darmkanaal - oöcyten - zaadcellen - epifysaire platen - ooglenzen - perifere zenuwen - spierweefsel.

Basisregels voor stralingsbescherming

Om stralingsbescherming in de praktijk te garanderen, zijn er vier basisregels:

  • bescherm de straling met geschikte materialen (bijv. bescherming van de niet-verlichte lichaamsdelen met een loodschort)
  • de duur van het verblijf in een stralingsveld beperken (slechts zo kort als nodig, bijv. gebruikers die de kamer verlaten),
  • behoud een veilige afstand tot de stralingsbron
  • Gebruik de laagst mogelijke activiteit van een stralingsbron voor elke toepassing

Stralingsbeschermingsmaatregelen zijn ook bij wet geregeld. De Stralingsbeschermingsverordening (StrlSchV) is echter niet beperkt tot medische toepassingen, maar regelt ook de bescherming van de consument op tal van andere gebieden waar radioactieve stoffen kunnen voorkomen (bijv. De voedingsmiddelenindustrie).

Deel met vrienden

Laat je reactie achter