Asirans prive prive (PKV)

Asirans sante prive a se bòdi a ak yon konpayi asirans prive òganize. Moun ki pa gen asirans obligatwa nan asirans sante legal la ka pran asirans prive. Sa a se ka a pou travayè yo ki gen revni brit chak mwa pou ane 2017 la depase 4, 800 ero oswa 57, 600 ero pou chak ane. Self-anplwaye, endependan, moun k'ap sèvi sivil, ak, nan sèten kondisyon, elèv yo ka pran asirans prive kèlkeswa revni yo.

Asirans konplè, asirans pasyèl ak asirans siplemantè

Manm nan fanmi yo dwe toujou asirans. Nan ka asirans sante prive, yon distenksyon fèt ant yon asirans plen ki kouvri tout depans medikal yo, yon asirans pasyèl pou pwoteksyon pro-rata nan depans medikal ak yon asirans siplemantè nan asirans sante legal la pou kouvri risk adisyonèl.

PKV: anrejistreman

Yo nan lòd yo asire ke tout moun ki pa ensurable nan asirans sante yo legal yo asirans nan evènman an nan maladi, konpayi asirans prive prive dwe ofri sa yo rele pousantaj debaz yo. Founisè yo dwe gen ladan tout aplikan ki pa legalman asirans - endepandaman de eta sante li - nan tarif debaz sa yo.

Pousantaj nan kontribisyon limite a kantite maksimòm maksimòm asirans sante legal yo. Ranje sèvis yo menm jan an tou ki koresponn ak sa ki nan asirans sante legal la. Si lejislati a diminye sèvis yo espesifye la, tarif debaz yo ap redwi kòmsadwa.

Pou tarif yo estanda, konpayi asirans prive ka aksepte oswa refize manm yo dapre kondisyon admisyon yo si estati sante a nan yon pasyan pa satisfè kondisyon yo nan asirans la respektif. Sepandan, apre yo fin admisyon, revokasyon an eskli eksepte pou yon eksepsyon kèk (vyolasyon pre-kontra nan reklam la oswa sispansyon nan kontribisyon).

PKV: kontribisyon

Pandan ke kontribisyon yo nan tarif yo debaz yo mete pa lalwa, asirans sante prive pou kont li depann sou karakteristik endividyèl elèv yo. Tou depan de laj, sèks ak kondisyon sante, kontribisyon an varye pou chak moun asirans. Depans pou asirans lan divize ant anplwaye a ak patwon-an, kote patwon-an dwe peye yon maksimòm mwatye kontribisyon maksimòm asirans sante legal yo. Tou depan de asirans lan ak tarif yo, gen tou posibilite ke jiska sis kontribisyon chak mwa yo pral ranbouse chak ane si sèvis medikal yo pa itilize.

Konpayi asirans lan rezève pou laj fin vye granmoun pou rediksyon benefis pa ka espere. Men, kontribisyon yo ka ogmante nan yon sèten limit.

Kontrèman ak moun ki legalman asirans, moun ki prive asirans dwe premye davans depans yo nan tretman pou pasyan ekstèn ak Lè sa a, voye bòdwo yo nan asirans sante yo nan lòd yo dwe ranbouse pou depans yo. Tretman pasyan ki entène yo anjeneral chaje dirèkteman nan lopital la.

PKV: benefis

Dimansyon sèvis la depann de tarif yo chwazi yo. Pandan Pwoteksyon Debaz la (PKV Basic Rate) se konparab ak benefis ki tabli nan Kòd Sekirite Sosyal la, pri tikè yo anwo ka gen ladan depans siplemantè tankou chwa gratis nan doktè ak lopital, sèl oswa jimo, tretman doktè oswa ranbousman nan dan.

Pataje ak zanmi

Kite kòmantè ou