Nitrofen är bara ett tillfälligt problem

Nitrofen är bara ett tillfälligt problem, men den totala hälsan i befolkningen kommer nästan inga konsekvenser. Däremot är akrylamid som ingår i höghaltiga stärkelsemjölkar verkligen en betydande riskfaktor för cancer som konsumenterna bör vara medvetna om.

Professor Dr. Edgar Schömig, chef för farmakologiska institutet vid universitetet i Köln, undersökte hur allvarligt skadliga ämnena nitrocellulosa, akrylamid och estragol verkligen är. Professor Schömig förklarar befolkningens stora känslighet för ämnet gift i livsmedel genom det faktum att människor alltid är rädda när en risk för dem är oförklarlig och omanaglig. Dessutom påverkas alla av ämnet näring.

Kölns expertkommentarer om toxiner

"Akrylamid utgör en risk att du behöver oroa dig för, " säger professor Schömig. Alla måste ha möjlighet att fatta välgrundade beslut. Det innebär att han genom att vara ansvarig för sitt eget liv måste först känna till de risker som påverkar hans liv. Då kan han bestämma vilka risker han vill ta för sitt liv och vilka inte.

Vid jämförelse av olika toxiner anser professor Schömig att akrylamid är särskilt relevant. Tillsammans med ett lag gjorde han en jämförelse för att göra risken för akrylamid påtaglig. "För lekmannen måste du översätta risken för cancer från akrylamid till normal livsrisk." För att göra risken så mycket lättare för konsumenten, beräknas professorn med sin personal att äta en påse chips statistiskt om risken för en 20 kilometer lång bilresa. "Med många saker i livet tar du viss risk, det viktiga är att du vet denna risk."

Akrylamid mer tveksamt än nitrofen

I motsats till herbicid nitrofen, som olagligt användes som bekämpningsmedel, klassificeras toxinakrylamiden därför mycket mer ifrågasättande. Jämfört med hormonet MPA som finns i fläsk och lemonad är professor Schömigs akrylamid också mycket mer relevant. Akrylamid bildas när stärkelse livsmedel värms upp vid en temperatur över 120 grader.

Relevansen av detta resultat, som svenska forskare har fått i djurförsök, indikerar också att WHO (Världshälsoorganisationen) svarade omedelbart efter publicering av forskningsresultaten. Syftet är att kunna noggrant bedöma riskerna med akrylamid och, vid behov, hitta metoder som hindrar akrylamid från att ens produceras när stärkelse uppvärms.

I djurstudier påverkar akrylamid DNA, har en cancerframkallande effekt och kan påverka centrala nervsystemet genom att absorbera en extremt hög dos. Forskningen har dock inte kunnat bekräfta dessa effekter för människor.

Europeiska unionen klassificerar dock akrylamid som cancerframkallande och har från och med april 2018 antagit gällande krav för livsmedelsproducenter. Till exempel får produkterna inte överhettas eller rostade för att minska ämnets bildning. Till exempel används för potatisproduktion potatis med lägre stärkelsehalt.

Nitrofen förbjuden av kontroller

Nitrofen samt akrylamid anses vara kroniskt toxiska, vilket innebär att endast det vanliga intaget av stora mängder nitrofen är en fara. Eftersom nitrofenproblemet nu är erkänt och därmed utesluts av höga livsmedelskontroller från mat anser professor Schömig att denna fara är förbjuden.

Estragol i basilika och fänkålte

Det faktum att basilika och fänkål te också utgör risk för cancer kan enligt professorn hittills endast bevisa i djurförsök. Eftersom gränsvärdena för humant och kroppsviktstoxiner som ingår i basilika och fänkål te beräknas, varnar professor Schömig mot upptaget av dessa substanser hos barn. "Istället för att ge barn fänkål i stora mängder, rekommenderar jag att du använder kamille te för att undvika risk i första hand."

För vuxna anser han förbrukningen av basilika och fänkålte enligt dagens data utan tvekan, eftersom endast små doser av respektive toxiner absorberas.

Dela med vänner

Lämna din kommentar