Exames pulmonares: probas de función pulmonar

probas de función pulmonar

  • Espirometría: determínase a capacidade respiratoria máxima (capacidade vital) (tendo en conta a idade, altura e xénero). A redución patolóxica pode deberse ao estreitamento das vías aéreas (obstrución) ou a unha reducida capacidade dos órganos respiratorios (restrición). Ao examinar, o paciente debe respirar nunha boquilla mentres o nariz está pechado.
  • Proba de respiración (proba de Tiffeneau): realízase inmediatamente despois da espirometría exhalando rapidamente e vigorosamente na mesma boquilla despois dunha respiración profunda. Serve para distinguir entre unha obstrución e unha restrición.
  • Medición do caudal máximo: neste estudo, mide o fluxo espiratorio máximo; pode ser realizado polo paciente cun dispositivo axeitado. Utilízase para controlar o progreso de certas enfermidades pulmonares como o asma co fin de detectar o deterioro da función pulmonar o antes posible e poder contrarrestar isto de forma terapéutica.
  • Bodyplethysmography: ademais dos parámetros obtidos a partir de espirometría, isto tamén permite determinar o volume de gas no tórax ea resistencia no tracto respiratorio, outros dous parámetros de función pulmonar que se alteran nas enfermidades. O paciente está sentado nunha cabina hermeticamente selado e respira a través dunha boquilla nunha sala separada. O exame é moi preciso e en gran parte independente da cooperación do paciente.
Comparte con amigos

Deixe o seu comentario