Loperamide voor diarree

De werkzame stof loperamide behoort tot de groep opioïden. Hoewel veel opioïden voornamelijk in het centrale zenuwstelsel werken, ontvouwt loperamide zijn effect in de darm. Daarom wordt het medicijn voornamelijk gebruikt voor de behandeling van acute diarree. Inslikken kan bijwerkingen zoals hoofdpijn, vermoeidheid, droge mond of buikkrampen veroorzaken. Meer informatie over de effecten en dosering, evenals de interacties, contra-indicaties en bijwerkingen van loperamide.

Stop met diarree

Loperamide wordt gebruikt om acute diarree te behandelen wanneer de oorzaak van diarree onbekend is of wanneer andere behandeling niet mogelijk is. Als iemand weet wat de symptomen veroorzaakt, moet een causale therapie beter zijn. Omdat door het medicijn te nemen alleen de symptomen worden bestreden.

Loperamide bindt zich aan de opioïde receptoren in de darm en helpt de stoelgang te remmen. Dit vermindert de frequentie van ontlasting en de diarree wordt gestopt. Ondanks het gebruik van het medicijn moet niet vergeten worden om het verlies van vloeistoffen door mineraalrijke dranken tegen te gaan.

Bijwerkingen van loperamide

Inname van loperamide kan bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • vermoeidheid
  • droge mond
  • Gastro-intestinale klachten zoals opgeblazen gevoel, obstipatie, buikkrampen, misselijkheid of braken

Zelden komen bijwerkingen voor, zoals intestinale verlamming of darmobstructie, evenals huiduitslag en jeuk. Als er een defecte bloed-hersenbarrière is, kan dit mogelijk leiden tot andere bijwerkingen. In dat geval kan de werkzame stof ook het centrale zenuwstelsel beïnvloeden.

Correct doseren

Loperamide is verkrijgbaar in de vorm van capsules, tabletten en bloedplaatjes. Tabletten en tabletten moeten heel worden doorgeslikt met wat vloeistof, laat de platen in de mond smelten.

Wat betreft de dosering van loperamide moet u altijd een arts of apotheker om advies vragen. Daarom dient u de volgende informatie over de dosering alleen als richtsnoer te begrijpen: Over het algemeen kan bij acute diarree in het begin vier milligram loperamide worden ingenomen. Daarna kan na elke ongevormde stoel nog eens twee milligram worden gegeven. Over het algemeen mag een dagelijkse dosis van twaalf milligram niet worden overschreden.

Bij kinderen moet de dosering altijd individueel door een arts worden gedaan. Tabletten en capsules zijn niet geschikt voor kinderen onder de twaalf vanwege hun hoge gehalte aan actieve ingrediënten. Voor kinderen ouder dan twaalf jaar mag niet meer dan acht milligram per dag en niet meer dan twee milligram per enkele dosis worden gegeven.

In geval van acute diarree dient loperamide maximaal twee opeenvolgende dagen te worden gebruikt, omdat anders ernstige blokkering kan optreden. Op de langere termijn mag de werkzame stof alleen onder medisch toezicht worden ingenomen.

Interacties met andere geneesmiddelen

Als loperamide tegelijkertijd met andere geneesmiddelen wordt ingenomen, kunnen interacties optreden. Gelijktijdig gebruik van kinidine, ketoconazol, doxepin en verapamil kan bijvoorbeeld ademhalingsdepressie veroorzaken.

Evenzo zijn interacties mogelijk in combinatie met het AIDS-medicijn ritonavir. Als na inname een ontstoken buik optreedt bij AIDS-patiënten, moet de inname onmiddellijk worden gestopt.

Contra

Loperamide mag niet worden gebruikt als overgevoeligheid voor de werkzame stof aanwezig is. Evenzo mag het werkzame bestanddeel niet worden ingenomen als een vertraging van de darmbeweging moet worden voorkomen. Dit is het geval met intestinale verlamming of darmobstructie, maar ook constipatie of flatulentie.

Bovendien mag loperamide ook niet worden ingenomen bij

  • Diarree veroorzaakt door antibioticagebruik.
  • Darmziekten veroorzaakt door bacteriën (bijv. Salmonella).
  • Diarree geassocieerd met koorts of bloed in de ontlasting.
  • een stekende colitis ulcerosa.

Patiënten met een leveraandoening of chronische diarree moeten de werkzame stof pas innemen na een zorgvuldige kosten-batenanalyse door de behandelende arts.

Loperamide tijdens de zwangerschap

Loperamide mag niet tijdens de zwangerschap worden ingenomen omdat er niet genoeg ervaring is met de mogelijke gevolgen. Omdat de werkzame stof in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht kan komen, moet deze beter worden vermeden tijdens de periode van borstvoeding.

Evenzo moet het medicijn niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan twee jaar. Voor oudere kinderen in de leeftijd van twee tot twaalf jaar dient loperamide alleen te worden gebruikt na zorgvuldige afweging door de behandelende arts. Omdat de tabletten en capsules meestal overdosis krijgen, moet de arts hier andere toedieningsvormen voorschrijven. De dosering moet individueel worden berekend, afhankelijk van het lichaamsgewicht.

Deel met vrienden

Laat je reactie achter