Herpes - orsaker

Herpesvirus distribueras över hela världen. De överförs från blåsans innehåll genom direktkontakt, till exempel vid kyssning eller droppar vid hostning eller nysning. Även dela en handduk eller drickglas kan leda till infektion.

Infektion mestadels i barndomen

Det är inte känt exakt hur många som bär viruset, men uppskattar att en stor del av dem är infekterade: cirka 85 procent med typ 1 och 25 procent med typ 2. För de flesta är den första infektionen (de flesta är redan i barndomen) sker obemärkt, och endast i vissa av virusbärarna kommer det till de välkända återkommande utbrotten.

Trigger av herpesattacker

Dessa utlöses av stammar - fysiska eller psykiska. De är särskilt vanliga vid akuta och speciellt febrila sjukdomar, där immunsystemet grips med försvar av andra patogener. Därför berör det populära namnet också kalla sår.

Också starka solljus, skador eller perioder av blödning är situationer där det ofta kommer till kalla sår. Även mental stress som avsky, skräck eller rädsla kan utlösa en attack.

Dela med vänner

Lämna din kommentar