Urethritis (urethritis) - sentòm yo

Kijan yon uretrit manifeste?

Imè a nan nonm lan se apeprè 25 a 30 pous nan longè, sèlman fanm nan twa a kat pous. Se pa etonan, lè sa a, nan moun, enflamasyon nan urèt la rive pi souvan epi anjeneral ki lakòz plis malèz, pandan ke yo nan fanm, mikwòb yo pi souvan imigre dirèkteman nan blad pipi a ak olye lakòz enflamasyon la.

Siy urethritis

Sentòm yo varye selon fòm patojèn, fòm ak sèks. Li estime ke nan yon ka nan ka (espesyalman nan fanm) pa gen okenn oswa diman sentòm aparan, ki se poukisa jèm yo souvan pase inapèsi.

Yon enflamasyon tipik se egzeyat, ki se plis purulan nan yon fòm egi, ak blanchi-glassy nan yon fòm kwonik. Lòt siy yo enkli yon dezagreyab, boule oswa douloure vide nan aparèy la urin, pipi souvan, demanjezon oswa boule nan urèt la epi pètèt san nan pipi a. Raman, lafyèv ak sentòm jeneral rive tou. Nan urethritis senile tou feblès nan blad pipi (incontinence urin) ak gratèl nan vajen an ka ajoute; egzeyat la manke.

Ki jan yo te fè dyagnostik la?

Premyèman, doktè a ap mande pou maladi espesifik ak istwa a, espesyalman apre maladi, egzamen ak tretman nan sistèm urin lan. Pandan egzamen fizik, ki souvan montre yon ouvèti uretrou wouj, se yon bouk fil ti itilize yo retire yon prelèvman nan urèt la. Sekrè sa a egzamine anba mikwoskòp la, epi, si sa nesesè, enkubat sou yon mwayen eleman nitritif pou detekte patojèn yo.

Epitou nan rechèch yo pipi pou siy enflamasyon ak mikwòb. Tès yo pi lwen (pou egzanp: tès san, urogram, systoskopi) yo baze sou rezilta yo ak dyagnostik la sispèk.

Pataje ak zanmi

Kite kòmantè ou