Huishoudelijke zorg voor familieleden - betalingen uit langdurige zorgverzekering

Als familieleden voor zichzelf zorgen, krijgen hulpbehoevenden een maandelijkse uitkering uit de langdurige zorgverzekering. Met dit geld kunnen ze zich de hogere kosten van de zorg veroorloven. Afhankelijk van de mate van zorg variëren de bedragen. Degene die zorg nodig heeft, ontvangt het goedgekeurde bedrag rechtstreeks van het ziekenfonds en kan zo familieleden, vrienden, buren of andere personen betalen die voor hen zorgen.

Bezoeken van Quality Assurance voor de juiste zorg

Om ervoor te zorgen dat de zorg op de juiste manier wordt verleend, zijn de ontvangers van verpleegte-uitkering in de verpleegafdelingen niveau 2 en 3 om de zes maanden verplicht en zijn de verpleegniveau 4 en 5 elke drie maanden verplicht om verpleegkundig advies te geven via een door het fonds goedgekeurde verpleegkundige dienst. te laten. De kosten worden gedragen door het ziekenfonds. Zelfs als mensen met een zorggraad 1 geen recht hebben op een uitkering voor langdurige zorg, kunnen ze vrijwillig gebruik maken van de bezoeken.

Thuiszorg

Zorgbehoevende personen die afzien van een poliklinische verpleging ontvangen maandelijks een zorgtoeslag om de zorg te ondersteunen en te herkennen. De persoon die zorg nodig heeft, kan vrij beslissen wat hij de zorgtoeslag gebruikt.

De voorwaarde is echter dat thuiszorg voldoende is gegarandeerd. Dit wordt eerst bepaald door een taxateur en vervolgens, zoals beschreven, gecontroleerd in de reguliere bezoeken voor kwaliteitscontrole.

De zorgtoeslag is afhankelijk van het zorgniveau en is maandelijks:

 • 316 euro op verpleegniveau 2
 • 545 euro op verpleegniveau 3
 • 728 euro op verpleegniveau 4
 • 901 Euro op verpleegniveau 5

Diensten voor ambulante zorg (verpleging)

Mensen die zorg nodig hebben, kunnen een poliklinische verpleegafdeling gebruiken, die thuis de zorg uitvoert. De kosten worden gedekt door de langdurige zorgverzekering. De zorgbehoevende kan kiezen tussen alle verpleegkundige diensten die een zorgovereenkomst hebben afgesloten volgens §§ 71 ev SGB XI. De verpleegafdelingen berekenen vervolgens rechtstreeks met de langdurige zorgverzekering.

De maandelijkse maximale bedragen voor de verpleegafdeling bedragen:

 • 689 euro op verpleegniveau 2
 • 1.298 euro op verpleegkundige graad 3
 • 1.612 euro op verpleegniveau 4
 • 1995 euro op verpleegkundig niveau 5

Diensten voor intramurale zorg

In het geval van volledige intramurale zorg in een onder toezicht staande instelling betaalt de langdurige zorgverzekering maandelijks een eenmalig bedrag aan het verpleeghuis. Dit is:

 • 125 Euro op verpleegkundige graad 1
 • 770 Euro op verpleegniveau 2
 • 1.262 euro op verpleegniveau 3
 • 1.775 euro bij voedingsklasse 4
 • 2.005 Euro op verpleegkundige graad 5

Degene die zorg nodig heeft, moet de gemaakte kosten voor logies, maaltijden en speciale voorzieningen betalen - tenzij de zorgkosten lager zijn dan het forfait dat door de langdurige zorgverzekering wordt betaald. In dit geval dekt de forfaitaire som de kosten van logies en maaltijden.

Relief voor verpleegkundigen: preventieve zorg

Als thuiszorg de verzorger wordt belet om werk- of ziekte-redenen of op vakantie gaat, heeft de patiënt recht op de vervangende zorg.

Het Nursing Fund betaalt maximaal € 1.612 per jaar voor vervangende of preventieve zorg voor maximaal zes weken. De voorwaarde is dat de verzorger al zorg draagt ​​voor de persoon die zorg nodig heeft voor de eerste preventie gedurende zes maanden als onderdeel van een verpleegkundige opleiding.

Als de preventieve zorg wordt overgenomen door naaste familieleden, kunnen ze bijvoorbeeld compensatie eisen voor reiskosten of gederfde inkomsten. Het kan ook vaker de verpleegdienst zijn als de zorgbehoevende persoon nog uren alleen kan blijven.

Alternatieve kortdurende zorg

Als er voor het einde van het jaar vervangende zorg nodig is, kunt u de persoon die zorg nodig heeft gedurende een bepaalde periode toewijzen aan een zorginstelling voor de korte termijn. Daar worden mensen die zorg nodig hebben voor een beperkte tijd in het ziekenhuis verzorgd. De kosten van kortdurende zorg worden tot maximaal acht weken gedekt tot € 1.612.

Kortstondige zorg en vervangende zorg kunnen ook binnen een kalenderjaar zij aan zij worden opgeëist. Dit recht op preventieve zorg en kortdurende zorg wordt elk kalenderjaar opnieuw gecreëerd. Veel bejaardentehuizen hebben ook een aantal tijdelijke opvangplaatsen. Maar er zijn ook alleen voorzieningen voor kortdurende zorg. De adressen zijn te vinden op de zorgadviescentra ter plaatse.

Semi-stationaire zorg en nachtverzorging

Een andere manier van opluchting: ouderen worden overdag of 's nachts opgevangen in een zogenaamde semi-stationaire faciliteit en er wordt voor gezorgd, anders wonen ze in hun eigen appartement. Dag en nacht zorg zijn vooral handig wanneer zorgverleners werken.

Dag- en nachtzorgfaciliteiten worden aangeboden door liefdadigheidsinstellingen, gemeentelijke en particuliere instanties. Hoewel voorzieningen voor kinderopvang heel gebruikelijk zijn in Duitsland, zijn nachtopvangfaciliteiten echter nauwelijks gebruikelijk.

De voordelen voor semi-stationaire zorg bedragen maximaal

 • 689 euro op verpleegniveau 2
 • 1.298 euro op verpleegkundige graad 3
 • 1.612 euro op verpleegniveau 4
 • 1995 euro op verpleegkundig niveau 5
Deel met vrienden

Laat je reactie achter