De pil achteraf - pro en contra

Tot begin 2015 was Duitsland een van de weinige landen in Europa waar de 'morning after pill' alleen op recept verkrijgbaar was - hoewel het 'Comité van deskundigen op recept', dat het federale ministerie van volksgezondheid adviseerde, zich vanaf 2003 op de vrijlating van het recept had voorbereid. De voorstanders van vrij verkoop door apothekers waren ook Pro Familia en de Duitse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (DGGG); de beroepsvereniging van gynaecologen (BVF) weigerde een receptvrijheid.

Pil dan als een trigger van discussies

Tegenstanders vrezen dat de nu gemakkelijkere toegang kan leiden tot het negeren van langdurige anticonceptie. Pleitbezorgers wijzen daarentegen op cijfers uit buurlanden zoals Engeland, Frankrijk, Zweden en Zwitserland, waar de "pil daarna" sinds lange tijd zonder recept verkrijgbaar is, zonder het gebruik van andere, "normale" anticonceptiva te verminderen.

Een ander argument tegen levering zonder recept is dat het de noodzaak voor medisch advies overbodig maakt, en dan mogelijk veel vrouwen het medicijn onnodig nemen. Geconstateerd wordt dat de 'morning afterpil' niet zonder advies volledig mag worden gegeven, pas dan wordt het advies gegeven door de apothekers. En als het gaat om het verhelderen of de preventie nu geschikt is of niet, moeten zowel de arts als de apotheker afgaan op de beoordeling van de betrokken vrouw.

Pil op recept of niet?

Bovendien is de pil daarna des te effectiever naarmate hij sneller wordt ingenomen - het bezoek aan de arts wordt geëlimineerd (vooral in het weekend is dit vaak een kostbare onderneming), de tijdige inname is redelijk gegarandeerd. Pleitbezorgers zien ook de OTC postpil-toediening als een manier om de toename van abortussen bij tieners te verminderen.

Bovendien vergemakkelijkt het de toegang tot noodanticonceptie voor vrouwen in zeer landelijke gebieden of voor vrouwen, voor wie het bezoek van de arts een onoverkomelijke barrière vormt. Ervaringen uit Zweden ondersteunen deze argumentatie - daar is het aantal abortussen met de over-the-counter levering van de 'pil na' feitelijk afgenomen.

Pil daarna als anticonceptie in geval van nood

Of het nu over-the-counter is of niet: de 'morning after pill' is een noodanticonceptie en moet als zodanig worden beschouwd en gebruikt. Als het meer dan eens in de menstruatiecyclus wordt ingenomen, komt het tot ernstige bloedingen en is de cyclus volledig verward. Bovendien neemt de werkzaamheid af wanneer ze vaak achter elkaar wordt ingenomen. Als u vaker geconfronteerd wordt met het probleem van het gebruik van de "morning after pill", moet u dringend contact opnemen met uw gynaecoloog en advies inwinnen over de mogelijkheden van effectieve anticonceptie op lange termijn die geschikt is voor u.

Deel met vrienden

Laat je reactie achter