Breed spectrum antibioticum amoxicilline

Amoxicilline is een antibioticum dat tot de groep van penicillines behoort en wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende bacteriële infecties. De dosering is onder andere afhankelijk van het gewicht van de betrokken persoon en van het type en de locatie van de ontsteking. Zoals geldt voor andere geneesmiddelen, kan het gebruik van Amoxicilline bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn gastro-intestinale klachten. Met alcohol en tijdens de zwangerschap mag amoxicilline niet worden ingenomen.

Antibioticum amoxicilline

De actieve stof amoxicilline in het lichaam zorgt ervoor dat bacteriën tijdens de groeifase geen beschermende buitenlaag kunnen ontwikkelen. Als gevolg hiervan sterven de bacteriën na een korte tijd.

Het antibioticum wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van infecties van het maagdarmkanaal en de urinewegen en de galwegen. Het wordt ook gebruikt bij de volgende klachten:

  • Luchtweginfecties zoals long- of tonsillitis
  • Ontstekingen van het oor, neus en keel, zoals middenoor en sinusitis
  • Ontsteking van de botten
  • bloedvergiftiging

Voor een deel wordt amoxicilline ook voorgeschreven voor infecties van de huid.

Naast de behandeling van bacteriële infecties, wordt het antibioticum ook gebruikt om dit te voorkomen: bij sommige operaties krijgen mensen met bepaalde hartaandoeningen preventief amoxicilline. Dit is om de doorgang van bacteriën in de bloedbaan tijdens de operatie te voorkomen en mogelijk een ontsteking van het hart te veroorzaken.

Bijwerkingen van Amoxicilline

Amoxicilline wordt meestal goed verdragen. Omdat het werkzame bestanddeel relatief snel door de darm wordt opgenomen in het lichaam, wordt de darmflora beter beschermd dan andere antibiotica. Desondanks kunnen er bijwerkingen optreden tijdens het gebruik.

Bijwerkingen in de maag en darm komen vooral vaak voor: verlies van eetlust, misselijkheid, braken, opgeblazen gevoel of diarree kunnen voorkomen. Als zich tijdens of na de behandeling aanhoudende diarree voordoet, kan amoxicilline-geïnduceerde enteritis de oorzaak zijn. In dat geval moet de inname onmiddellijk worden gestopt en moet een arts worden geraadpleegd. De behandeling wordt dan meestal voortgezet met een ander antibioticum. Diarree en braken verminderen ook de effectiviteit van het antibioticum omdat het lichaam de hele dosis niet via de darm kan opnemen.

Naast gastro-intestinale klachten komen bijwerkingen zoals jeuk en huiduitslag, droge mond en koorts vaak voor. Soms kan het nemen van amoxicilline ook nierontsteking, laryngeale zwelling, angio-oedeem en veranderingen in de bloedtelling veroorzaken.

Aan de andere kant komen bijwerkingen zoals ernstige huiduitslag, vochtretentie in het weefsel of loslaten van huiduitslag, die kunnen leiden tot het verlies van haar en vingernagels, zelden voor.

Dosering van Amoxicilline

Amoxicilline wordt meestal gegeven in de vorm van tabletten, bruistabletten of droog sap. Maar het antibioticum kan ook worden geïnjecteerd: dit is altijd nodig als de toediening van sap of tabletten niet voldoende is, bijvoorbeeld bij meningitis of bloedvergiftiging.

Amoxicilline is verkrijgbaar in verschillende doseringen: 250, 500, 750 of 1000 milligram tabletten zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar bij de apotheek. De exacte dosering van Amoxicilline moet altijd worden verduidelijkt met de behandelende arts. De beste manier om het antibioticum samen met een maaltijd in te nemen, omdat het dan beter wordt verdragen, maar niet wordt beïnvloed.

In de regel wordt amoxicilline ingenomen gedurende een periode van zeven tot tien dagen. De dosering van het antibioticum hangt onder meer af van de leeftijd en het gewicht van de persoon, evenals de locatie, het type en de ernst van de infectie. Het is belangrijk om het medicijnniveau in het bloed zo constant mogelijk te houden: als amoxicilline tweemaal per dag wordt ingenomen, moeten de intervallen tussen de inkomsten twaalf uur zijn, met driemaal daags 8 uur inname.

Afhankelijk van de ziekte krijgen volwassenen tussen de 1500 en 3000 milligram amoxicilline per dag. Kinderen die minder dan 40 kilogram wegen, moeten tussen de 50 en 100 milligram per kilogram lichaamsgewicht per dag krijgen, maar niet meer dan 2000 milligram per dag. De exacte dosering moet met de behandelend arts worden overeengekomen, net als bij volwassenen. Bij kinderen is zorgvuldige mondhygiëne met name belangrijk tijdens inname, omdat dit anders tot verkleuring van de tanden kan leiden.

Amoxicilline en alcohol

Alcohol moet worden vermeden tijdens het gebruik van Amoxicilline - evenals elk ander antibioticum. Hoewel de bijsluiters niet altijd expliciet waarschuwen voor interacties, kan de consumptie van alcohol tijdens antibiotica bijwerkingen veroorzaken.

Veel antibiotica worden - net als alcohol - afgebroken door de lever. Omdat het hier vooral gaat om de afbraak van het antibioticum, werkt alcohol meestal sneller en krachtiger. Bovendien wordt door alcohol maar ook de afbraak van amoxicilline gehinderd. Het actieve ingrediënt kan dus niet meer snel genoeg worden afgebroken, maar hoopt zich op in de lever. Dit kan schade aan het orgel veroorzaken.

Amoxicilline daarentegen wordt grotendeels via de nieren geëlimineerd. Niettemin wordt het niet aanbevolen om alcohol te consumeren tijdens het gebruik van Amoxicilline. Vanwege de bacteriële infectie is het lichaam toch al verzwakt - door alcohol is hij extra belast. Bovendien kan amoxicilline, als gevolg van bijwerkingen, het vermogen om te reageren beïnvloeden, en dus het gebruik van machines, en het besturen van voertuigen. In combinatie met alcohol wordt dit effect verergerd.

Amoxicilline tijdens zwangerschap

Amoxicilline dient alleen tijdens de zwangerschap te worden gebruikt als de behandelend arts het gebruik van het geneesmiddel sterk aanbeveelt. Tot dusverre heeft het antibioticum geen schadelijke effecten op het ongeboren kind bij dierproeven noch bij de behandeling van mensen. In een enkele studie hadden neonatale kinderen echter een verhoogd risico op enteritis.

Zelfs tijdens borstvoeding mag amoxicilline alleen worden ingenomen na een gedetailleerde risico-batenanalyse. Het werkzame bestanddeel komt in de moedermelk terecht en kan op deze manier de darmflora van het kind beschadigen. Daarom wordt aanbevolen om te stoppen met het antibioticum voordat u het gaat gebruiken.

Amoxicilline: interacties en contra-indicaties

Als de lever- of nierfunctie verminderd is, mag amoxicilline alleen in evenredig lagere doses worden ingenomen. Bovendien moeten orgaanfunctie en bloedtellingen regelmatig worden gecontroleerd terwijl het antibioticum wordt ingenomen. Dit geldt met name voor langdurig gebruik van amoxicilline.

Voor vrouwen die de anticonceptiepil nemen, kan amoxicilline de absorptie uit de darmen verminderen en zo de effectiviteit van het anticonceptiemiddel verminderen. Voor een veilige zwangerschapsbescherming is daarom het aanvullende gebruik van een niet-hormonaal anticonceptiemiddel noodzakelijk.

Antibiotica die de groei van bacteriën remmen, mogen niet gelijktijdig met amoxicilline worden ingenomen, omdat de twee antibiotica anders de doeltreffendheid ervan kunnen verstoren. Bepaalde jichtremedies kunnen de effecten van amoxicilline versterken, terwijl diuretica deze verminderen. Amoxicilline zelf kan de werking van bepaalde anticoagulantia en hartglycosiden versterken. Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, moet u dit zeker aan de arts vertellen.

Zoals bij alle andere penicillines, kan het gebruik van amoxicilline leiden tot een allergische reactie, waaronder anafylactische shock. Daarom mag het antibioticum niet worden gebruikt in geval van overgevoeligheid voor penicilline. Een dergelijke overgevoeligheid komt vooral veel voor bij allergielijders en astmapatiënten. Mensen met een virale infectie (bijvoorbeeld glandulaire koorts) of chronische lymfatische leukemie verhogen echter ook het risico op een allergische reactie.

Deel met vrienden

Laat je reactie achter