sjukförsäkring

Arbetshinderförsäkring: Ansökan: Om du är intresserad av att ansöka om högpresterande arbetssjukförsäkring måste du vara uppmärksam på ett antal specialfunktioner för att vara säker på att du får omfattande förmåner vid permanent avgång från jobbet.

Dölj inte risker

Som det är fallet med privata sjukförsäkringsavgifter, tas den individuella hälsan som referenspunkt för tariffer, eftersom försäkringsgivaren specifikt vill skydda sig mot höga risker vid försäkringstagarens många tidigare sjukdomar. Det är dock inte lämpligt att dölja vissa risker vid ansökan, eftersom försäkringsgivaren i värsta fall inte längre har skyldighet att betala.

Undvik abstrakt referens från försäkringsgivaren

Den som vill förlita sig på tjänster som försäkringsgivaren tillhandahåller ska i alla fall vara uppmärksam på att kontraktet som ska ingås inte innehåller en abstrakt referens. En sådan regel skulle göra att försäkringsgivaren, när han lämnar yrket, hävdar att egen arbetskraft fortfarande är tillräcklig för mindre ansträngande verksamhet.

Oavsett om de erbjuds jämnt inom ramen för den nuvarande arbetsmarknaden, spelar inte försäkringsgivaren en roll i en abstrakt referens. Det borde vara allt viktigare för den enskilda försäkringstagaren att undvika denna regel och därmed med säkerhet kunna förlita sig på fördelarna med arbetskraftsavtalet.

Var uppmärksam på graden av handikappförsäkring

När det gäller de olika leverantörerna uppstår skillnader i graden av arbetshinder också i arbetssjukförsäkring. Detta bestäms vanligtvis av en läkare eller en läkare i försäkringsgivaren och anger hur starkt funktionshindern uttalas.

Ett värde på 50 procent är vanligt i branschen, men kan hittas i en omfattande forskning och bättre och sämre förutsättningar för ett handikappavtal. I det här fallet borde den enskilda, potentiella försäkringstagaren ta en närmare titt på nuvarande erbjudanden för att snabbt och enkelt kunna dra nytta av ett ingående avtal om arbetshinder.

Handikappförsäkring: dynamik

De som vill ta bort arbetsförmånsförsäkring och titta på olika kontraktsavtal för detta ändamål borde inte sällan stöta på begreppet dynamik. Många försäkringstagare är inte medvetna om effekten av momentum och med ett sådant alternativ kan man se till att enskilda försäkringstagare kan förvänta sig högre invaliditetsförmåner under sin livstid.

Kraften har en effekt på bidragsbetalningen, dvs den försäkrade måste betala ett högre premie i försäkringsskyddet enligt ett förutbestämt plan. Ökningen bestäms i procent, så att bidraget till ett handikappavtal ökar med två procent för spelet med varje nytt försäkringsår.

Fördelarna med dynamiken

I princip kan det antas att en försäkrad uppnår en högre inkomst i samband med sitt jobb och därigenom att levnadsstandarden också förbättras. Den som lider av en arbetsförmåga med en sådan hög levnadsstandard kommer inte längre att kunna säkra denna levnadsstandard med motsvarande förmåner av arbetspensionsavgång.

En dynamik kan påverkas i förväg i ett avtal som undertecknar det. Slutligen ökar inte bara åren för invaliditetsförsäkringar, utan även de förmåner som kan förväntas som invalidpension. Den som upplever att deras bidrag ökar är för stor. En ekonomisk utmaning kan koppla bort farten från resten av kontraktet under kontraktsperioden.

Högre förmåner för invalidpensionen

Nästan alla försäkringsbolag gör det möjligt att integrera en dynamik i den erbjudna handikappförsäkringen. Många försäkringstagare väljer emellertid inte att välja det här alternativet eftersom de inte känner till effekterna av sådan fart och framför allt är rädda för att de måste betala högre premier permanent.

Intäkterna är dock alltid mycket måttliga under åren. Därmed kan han spela en avgörande roll för att säkerställa att även efter årtionden kan du njuta av omfattande och starka fördelar med ett arbetshinderavtal.

Typer av BU-priser

Olika former av arbetshinderförsäkring finns på den tyska marknaden. Ett billigt alternativ är det enda skyddet för risken att inte kunna arbeta i nuvarande yrke. En annan form är så kallade kombinerade taxor, som kombinerar yrkesinvaliditetsförsäkring med extra försäkring, till exempel termins livförsäkring. Denna blankett är lite dyrare och mer lämplig om försäkringstagaren också måste tillhandahålla en familj eller andra anhöriga med sin inkomst. Kombivarianterna är också tillgängliga med andra pensions- och livförsäkringar eller med fondinvesteringar.

Dela med vänner

Lämna din kommentar