Kontraksyon saranpyon

Poulpok se youn nan maladi timoun piti ki pi komen e li trè kontajye. Depi 2004, yo ka anpeche yon vaksen. Sentòm ki pi tipik nan varisèl se yon wouj, gratèl gratèl. Sa a ka trete byen ak konpresyon refwadisman ak losyon ki kalme gratèl la. Pandan ke maladi a anjeneral pran yon kou inofansif nan timoun yo, li se souvan ki asosye ak konplikasyon nan granmoun. Poulpok se sitou danjere pandan gwosès la.

Kontraksyon saranpyon

Chanpiyon (varicella) se yon maladi viral trè kontajye ki transmèt pa jwen ak enfeksyon fwot. Sou yon bò, yon moun ka konsa vin enfekte ak viris yo pa kontak dirèk ak likid la trè enfektye nan maleng yo po. Nan lòt men an, enfeksyon pa touse, etènye oswa pale se posib tou paske viris yo varicella-zoster ka vwayaje yon mèt kèk nan lè a. Nan lè a, sepandan, viris la pèdi potansyèl li pou enfeksyon apre apeprè dis minit, kidonk pa gen okenn rezon ki gen krentif pou transmisyon sou kabann oswa jwèt.

Timoun ki soufri nan varisèl se premyèman timoun nan laj jadendanfan - sa a se poukisa varisèl, menm jan ak lawoujòl oswa ribeyòl, se youn nan pwoblèm yo dantèn tipik. Nan laj 14 an, anviwon 90 pousan nan tout timoun yo te gen varisèl. Sezon epis santi bon tipik se sezon fredi ak prentan.

Nenpòt moun ki yon fwa gen varisèl se jeneralman iminitè a maladi a pou tout rès lavi yo. Nan ka eksepsyonèl, sepandan, varisèl ka rive tou yon dezyèm fwa: sa a se nòmalman ka a lè premye aparisyon nan maladi a te trè grav oswa byen bonè nan anfans.

Poulpok: sentòm yo

Yon sentòm karakteristik nan pox poul se yon wouj, grate gratèl. Nan pifò ka yo, tach wouj yo nan divès kalite frakti fòme tout kote sou kò a. Nan sant la nan plak yo, ti anpoul devlope sou tan, plen ak yon klè, trè enfektye likid. Apre kèk tan, bul yo pete ak kwout yo tach.

Pifò nan ti anpoul yo fòme sou vant la, tounen ak figi. Epitou sou pye yo ak bra rive tach wouj, men anjeneral anpil mwens pase kòf la. Nan ka ki ra yo, manbràn mikez yo sou bouch la ak nen yo osi byen ke jenital yo ak anus la ka afekte.

Anplis gratèl la, lafyèv, maltèt ak kò doulè ak yon sans jeneral nan fatig pafwa rive. Pifò nan sa yo sentòm yo deja aparan anvan gratèl la kraze soti.

Li enpòtan pou espesyalman nan swen timoun yo pran yo ke yo pa grate saranpyon la. Paske grate, bul yo ka sonje epi li ka mennen nan enfeksyon po grav ki ka menm mennen nan anpwazònman san (Sepsis). Se poutèt sa, klou yo ki pi piti yo ta dwe koupe kòm kout ke posib. Nan ka patikilyèman move, gan koton mens ka ede.

Poulpok: dire ak kou

Peryòd enkubasyon pou varisèl a anjeneral ant 14 ak 17 jou - men nan kèk ka li kapab yon kèk jou pi kout oswa pi long. Yon risk pou enfeksyon pa egziste jouk sou aparisyon nan maladi a, men deja sou de jou pi bonè.

Yon fwa ke varisèl la kase, li dabitid dire ant senk ak dis jou, jouk vèsik ki sot pase yo vin enkruste ak maladi a se pa kontajye. Anvan pox an poul geri, soufri yo pa ta dwe antre an kontak ak moun ki an sante ki pa t 'gen varisèl.

Pyè anjeneral se inonsan, men gen konplikasyon okazyonèl - espesyalman nan timoun ki poko gen yon ane ki gen laj ak nan granmoun ki gen plis pase 16 an: nan ka ki ra, menenjit oswa nemoni ka deklanche. Okazyonèlman li ka mennen tou nan lanmò pa varisèl, Lè sa a, afekte sitou moun ki gen immunodeficiencies oswa fanm ansent.

Vag nan gwosès

Poulpok se relativman estraòdinè pandan gwosès kòm sèlman sou twa nan 100 fanm ansent pa gen okenn antikò nan maladi a. Pou twa pousan sa yo, sepandan, varisèl se yon maladi danjere, paske yo souvan asosye ak konplikasyon nan fanm ansent. Fanm ansent ki te kontakte ak yon moun ki soufri nan pox poul ta dwe bay antikò pou viris la pou sekirite (imunoprophylaxis).

Si yon fanm soufri de varisèl pandan gwosès, patojèn yo ka transmèt atravè plasenta a nan timoun ki poko fèt la - men sa rive sèlman nan apeprè 25 pousan ka yo. Risk la ke timoun nan ap aktyèlman ap blese pa viris la, se toujou siyifikativman pi ba - li se depann sou dat la nan transmisyon ant youn ak de pousan.

Patikilyèman danjere se yon enfeksyon ant 8yèm ak 20yèm Semèn gwosès la, tankou devlope pandan tan sa a, branch yo ak ògàn timoun nan epi li ka vini nan varisèl la malformasyon. Li ka gen ladan domaj sou po, domaj nan sistèm nève a, maladi je ak malformation nan sistèm la skelèt rive. Nan ka ki pi mal la, enfeksyon an kapab lakòz yon foskouch.

Poul nan ti bebe

Li se patikilyèman enpòtan pou tibebe ki fenk fèt si manman an soufri soti nan pox poul anvan oswa apre nesans. Lè sa a, timoun lan pap transmèt antikò nan manman an epi konsa li pa gen yon pwoteksyon iminitè ase nan ka enfeksyon.

Depi sistèm iminitè tibebe a pa ka fòme antikò pwòp li yo, saranpyon an souvan pran yon kou difisil nan ka sa yo. Pou anpeche sa, tibebe ki fèk fèt nan yon maladi manman an anjeneral sou fòm piki antikò kont viris varicella-zoster (immunoprophylaxis).

Poul an adilt

Yon enfeksyon prensipal ak Windpoken nan adilt trè ra. Si li rive, maladi a anjeneral pran yon kou pi grav pase nan timoun yo. Kòm yon règ, granmoun yo devlope siyifikativman plis grate plak, ki ka re-fòme sou yon peryòd de jiska kat semèn.

Souvan, gratèl la akonpaye pa lafyèv, sa ki ka monte nan plis pase 40 degre. Menm konplikasyon tankou enflamasyon fwa, nemoni, menenjit ak malèz gastwoentestinal rive nan granmoun - espesyalman nan granmoun ki gen yon sistèm iminitè febli - anpil fwa pi souvan pase nan timoun yo.

Pataje ak zanmi

Kite kòmantè ou